Global Slovakia E-Book Store

Welcome to the Global Slovakia e-book site! Here you can purchase our books and download them immediately. Simply click the yellow "Buy Now" button, follow the prompts, and your books will be at your fingertips within minutes!

**Ak si chcete kúpiť slovenské kópie kníh, prejdite na koniec stránky**

Our Titles

Bundle Special! Purchase Both Books for $19.97

Kup obidve naše kníhy dnes a budete ich mať k dispozícii na stiahnutie okamžite po zakúpení!

The Great Return
Buy now for - $14.97

At the junction of cutting edge research, personal interviews and 58 portrait photographs, this 300-page book narrates the story of a 21st century Slovakia. A country being transformed by those that left, learned.

Slovakia: The Legend of the Linden
Buy now for - $9.97

Dive into 200+ pages of evocative text, illustrations and photography that narrate the tumultuous Slovak story, as guarded by the Linden tree and totem.

Naše Tituly

Špeciálna ponuka! 0bidve knihy len za $19.97

Pri kúpe oboch kníh platí exluzívna zľava. Stahnite si ich okamžite po zaplatení.

Velky Navrat

Veľký Návrat- $14.97

Špičkový výskum sa prelína s rozhovormi a portrétmi 58 osobností Slovenska a na 300 stranách podáva príbeh Slovenska v 21.storočí. Pozrite sa na Slovensko z inej perspektívy, ako na krajinu meniacu sa vďaka tým, ktorí odišli a znova sa vrátili.

Legenda Lipy

Slovensko Legenda Lipy - $9.97

Viac ako 200 strán emotívneho textu, farebných ilustrácií a fotografií, ktoré podávajú búrlivý slovenský príbeh na pozadí národného stromu krajiny – posvätnej Lipy.

×
×

Cart